Best brands online
Image default
Zakelijke dienstverlening

De Business Performance van het bedrijf verbeteren

In een wereld waarin big data, AI en cloud computing de norm worden, is prestatiebeheer een essentieel onderdeel geworden van het verbeteren van de prestaties. Business Performance management bestaat al lang, maar de context en methoden ervan zijn nu fundamenteel anders. Tuuring helpt organisaties hun prestatiemanagementprogramma’s te optimaliseren door duidelijkheid te verschaffen over wat voor hen belangrijk is.

Uitleg BP

Een bedrijf dat prestatiebeheer toepast, kan zijn prestaties verbeteren door doelen te stellen, deze na te streven en de resultaten ervan te meten. Prestatiemanagement is een proces van organisatieontwikkeling dat zorgt voor optimale prestaties. Als onderdeel van dit proces worden prestaties beoordeeld, gecorrigeerd en geïndexeerd. Het begint met een beoordeling van de huidige toestand van de organisatie; vervolgens worden doelstellingen en competenties vastgesteld; vervolgens worden de prestaties gemeten, gecorrigeerd en geïndexeerd; en ten slotte worden een nieuwe situatie en een nieuwe stap vastgesteld. Prestatiebeheer is een digitale benadering van het verzamelen van gegevens, die via AI worden geanalyseerd om beslissingen te nemen. Algoritmen kunnen bijvoorbeeld de juiste persoon naar de juiste hulp leiden of de juiste kandidaat voor een baan selecteren. Bovendien leert AI veel uit zichzelf en heeft het weinig menselijke hulp nodig. Performance management is in deze tijd cruciaal vanwege de schaalbaarheid, transparantie en (meestal) inzichtelijkheid. Performance management en big data zijn op dezelfde manier met elkaar verbonden als het verzamelen van grootschalige gegevens, het verwerken ervan en het vertalen in acties. Prestatiebeheer is slechts een van de toepassingen van big data. Zo zijn het verzamelen van feedback van klanten en het monitoren van het vertrouwen van klanten twee onderdelen van prestatiebeheer.

Samenvatting

Organisaties kunnen continu verbeteren door doelen te stellen, ernaar toe te werken en de resultaten te monitoren, met behulp van digitaal prestatiemanagement. Prestatiemanagement is een strategie waarbij organisaties de meest geschikte instrumenten kunnen inzetten om het veranderingsproces te versterken. Het verzamelen van enorme hoeveelheden gegevens, het analyseren ervan en het omzetten in actie wordt big data genoemd. Op een nieuwe manier werken betekent informatie delen en de waarde ervan vergroten. Prestatiebeheer moet niet alleen gericht zijn op kwantitatieve factoren, maar ook op kwalitatieve. Kom meer te weten over de oplossingen die Tuuring kan leveren.

https://tuuring.com/