Best brands online
Image default
Shopping / Clothing

Kennis: Een wonderbaarlijke eigenschap.

Kennis is er veel verschillende soorten vormen en maten, echter beschikt iedereen wel over kennis. Zo heeft de een veel kennis over auto’s, de ander over voetbal en weer een ander over marketing. Hoewel iedereen beschikt over kennis is het eigenlijk een zeer wonderbaarlijke eigenschap. Vandaag de dag zijn er veel verschillende definities die allemaal denken de lading van het begrip te dekken. Hieronder volgen enkele definities van het begrip kennis. De eerste definitie beweert dat kennnis het vermogen is dat iemand in staat stelt om op de juiste manier te handelen. De tweede definitie beweert dat kennis het persoonlijke vermogen is dat iemand in staat stelt om bepaalde taken uit te laten voeren aan de hand van het analyseren van externe informatie, hier vervolgens op te reageren door middel van informatie, ervaringen en karakter die eigen zijn. De derde definitie zegt dat kennis het vermogen is dat ons gedrag stabiliseert na een geval van twijfel of verwondering en de vierde definitie beweert dat kennis alle feiten en regels die men zich zowel bewust als onbewust kan aanleren en indien nodig kan overdragen op anderen.

Een van deze definities zal uiteraard de lading van het begrip het meeste dekken, maar in iedere definitie zit een kern van waarheid. Voor vandaag wordt de focus echter toch even gelegd op de definitie die claimt dat kennis alle feiten en regels zijn die men zich bewust kan aanleren, zich daar vervolgens bewust van wordt en dit ook in staat is om over te brengen op anderen. Hoewel iedereen wel kennis beschikt over alle mogelijke feiten en regels (ook wel bekend als kennisgebieden)

Dit is uiteraard niet alleen het geval bij particulieren, maar ook bij bedrijven. Om deze reden zijn er vandaag de dag consultants die hun kennis beschikbaar/ in dienst stellen van anderen. Hierdoor komt het over het algemeen voor dat een consultant meerdere klanten heeft, die over het algemeen vaak werkzaam/ actief zijn in verschillende vakgebieden/ branches. Zodoende zijn er uiteraard ook consultants die beschikken over diepgaande kennis en gespecialiseerd zijn per branche/ vakgebied. Enkele vormen van consultants zijn: consultant salaris, consultant ICT, consultant cao en consultant HR.

http://www.cbbs.nl