Best brands online
Image default
Shopping / Clothing

Bijles van Scriptium – informatie voor ouders

Centrum voor educatieve ondersteuning Scriptium verzorgt bijles voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren in Nederland en Vlaanderen. Deze bijlessen worden gegeven door bijlesdocenten die zorgvuldig zijn gescreend en getest en die allen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die Scriptium stelt aan haar medewerkers. Als ouder kunt u er dus van op aan dat uw kind effectieve en professionele bijles ontvangt. Lees hier wat u moet weten als ouder over Scriptium en de bijlessen die zij kunnen verzorgen.

 

Een bijlesdocent vinden

Zodra u een verzoek tot bijles indient via de website of via de mail, gaat Scriptium op zoek naar een bijlesdocent die perfect aansluit op de wensen en leerstijl van uw kind. Het gaat dus niet simpelweg om het zoeken van een bijlesdocent wiskunde voor de bijles wiskunde. Als eerst heeft Scriptium met u een gesprek over uw kind, de reden om bijles te zoeken en de wensen die u als ouder wellicht heeft. Vervolgens spreekt Scriptium ook graag uw kind, met uw toestemming natuurlijk, zodat ze een goed beeld krijgen van de leerstijl en persoonlijkheid. Vervolgens gaat de medewerker van Scriptium op zoek naar een bijlesdocent die niet alleen over de juiste kennis en didactische vaardigheid beschikt, maar die ook aansluit op de persoonlijkheid en eventueel gespecialiseerd is in uitzonderlijke leersituaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dyslexie, faalangst, prestatiedrang, ASS of ADHD.

 

De daadwerkelijke koppeling

Zodra Scriptium een geschikte kandidaat heeft, zorgen zij dat u telefonisch kennis kunt maken met de gekozen bijlesdocent. Hij/zij zal zich voorstellen en vertellen waarom hij/zij gekozen is voor uw kind. Vervolgens vindt er natuurlijk ook een telefonisch kennismakingsgesprek plaats met uw kind. Zij zullen het hebben over de bijles en de invulling daarvan, bijvoorbeeld: we gaan bijles scheikunde doen en practica zijn daar een onderdeel van. Er wordt besproken hoe daar invulling aan wordt gegeven en wat daar eventueel voor nodig is. Als het voor alle partijen goed voelt, wordt de koppeling officieel gemaakt.

 

Afhandeling en betalingen

Scriptium zal vervolgens een offerte opstellen op basis van de terugkoppeling van de bijlesdocent. De afspraken worden vastgelegd en er wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde bijlesuren. Zo heeft u als ouder een goed overzicht van de totale kosten. De offerte is overigens geenszins een betalingsverplichting. Bij Scriptium betaal je enkel aan het eind van de maand voor de uren bijles die ook gegeven zijn. Eventuele verdere communicatie over bijlessen, de inhoud daarvan en afspraken over data, tijden en de lengte van sessies verlopen rechtstreeks via de toegewezen bijlesdocent.

 

Zekerheid en veiligheid

Scriptium vindt het van absoluut belang dat uw kind veilig bijles kan volgen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we bijles graag bij u thuis aanbieden, of op een plek waar uw kind zich goed kan concentreren en waar niet te veel afleiding bestaat. Ook is er de mogelijkheid tot online bijles. Op deze manier is uw kind bij u thuis, hoeft er niet gereisd te worden, en kan de bijles alsnog heel effectief gegeven worden. Of het nu gaat om spss hulp, of een Scriptie redigeren, Scriptium kan helpen.

https://www.scriptium.nl/