Best brands online
Image default
Bedrijven

Geld innen

Iedere maand haalt u geld op bij de debiteur. De schuldenaar is failliet gegaan en de bank heeft het ontvangen geld teruggekregen. Of de debiteur kan of wil om welke reden dan ook niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Wat zijn de vervolg stappen? Als u failliet gaat, kunt u een claim indienen bij de curator. Maar zijn er meer mogelijkheden? En wat doe je met mensen die niet willen betalen?

Storneren

Het recht op restitutie geeft de schuldenaar en zijn bank de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn terug te betalen. Meestal wordt deze optie geselecteerd als het bedrag niet correct is afgeschreven of als er geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven. Banken zijn geïnteresseerd in dit herroepingsrecht omdat het ervoor zorgt dat de betalingsmogelijkheden van de schuldenaar niet worden overschreden. Daarom zijn de bepalingen over terugboeking opgenomen in de incasso-overeenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden.

Het automatisch krijgen

Bij een bedrijf wordt er veel gebruik gemaakt van automatisch incasseren om de openstaande vorderingen van schuldenaren te krijgen. Als dit proces goed is georganiseerd, kan het niet alleen tijdwinst opleveren, maar ook het debiteurenrisico verkleinen. Daarnaast kan het de cashflow verhogen doordat alles op de afgesproken datum wordt betaald en er geen betalingstermijn is. U kunt alleen gebruikmaken van automatische incasso nadat u een incassocontract met de bank heeft getekend. Vervolgens moet de debiteur uw organisatie machtigen om het bedrag automatisch van haar bankrekening af te schrijven. Vooral met de toename van het aantal abonnementsdiensten, biedt directe betaling een universele oplossing voor het aantal en de timing van problemen die kunnen worden veroorzaakt door betalingstransacties.

 

https://bundel.nl/Incasseren/

Gerelateerde artikelen

Kempa Emotion 2.0 Teamline

Waarom GAMKO-koelingen het overwegen waard zijn

Je rijbewijs voor de vrachtwagen halen in Limburg? Drie tips