Best brands online
Image default
Zorg

Een goede zorgverzekering voor flexwerkers

HollandZorg biedt een goede zorgverzekering voor arbeidsmigranten.

De EHIC-kaart (European Health Insurance Card) is een persoonsgebonden pas waarmee burgers in de Europese Unie aanspraak kunnen maken op medisch noodzakelijke hulp als zij tijdelijk in een andere EU-lidstaat verblijven dan die waar ze wonen. Een voorbeeld zijn de vele Polen die werken in Nederland als buitenlander. Zij zijn hier voor een bepaalde tijd; Polen blijft het thuisland. Als ze ziek worden en zorg nodig hebben van een huisarts of specialist in het ziekenhuis kan dat gewoon in Nederland. Het zou veel te tijdrovend en omslachtig zijn als ze daarvoor teruggingen naar Polen. Dit betekent wel dat ze een Nederlandse ziektekostenverzekering moeten hebben. In de meeste gevallen regelt de werkgever dit voor de hele groep. Een tweede voorbeeld. Nederlanders die op vakantie zijn in het buitenland en daar een spoedeisende medische ingreep moeten ondergaan, moeten de EHIC-pas overleggen. Soms moeten de zorgkosten worden voorgeschoten. De nota wordt niet in alle gevallen 100% vergoed.

Ziektekostenverzekeringen voor arbeidsmigranten

Verzekeraar HollandZorg biedt goed-dekkende ziektekostenverzekeringen voor arbeidsmigranten aan. Als vaste partner van diverse uitzendbureaus heeft HollandZorg veel ervaring met dit soort verzekeringen. Al ruim 10 jaar staat HollandZorg garant voor administratief gemak. Binnen de HollandZorg-omgeving zijn koppelingen met allerlei salarissoftwarepakketten mogelijk. Het Zakelijk Portaal, een online werkgeversportaal, biedt de mogelijkheid vrijwel alle zaken zelf te regelen. Werknemers kunnen inloggen op Mijn HollandZorg. Ze hebben toegang tot het polis-blad de digitale EHIC en andere belangrijke documenten.

Belangrijk om te weten: buitenlandse werknemers die uit een land komen buiten de EU moeten een geldige verblijfsvergunning hebben. De vergunningen worden afgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft als hoofdtaak het uitvoeren van het vreemdelingenbeleid. Concreet houdt dit in: het beoordelen van aanvragen van vreemdelingen die in ons land willen verblijven of die Nederlander willen worden. Het vreemdelingenbeleid wordt bepaald door de regering. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de IND.

https://www.hollandzorg.com/nl