Best brands online
Image default
Insolventie

De rol van een curator Achterhoek bij een faillissement

Als u failliet gaat, dan neemt een curator Achterhoek de beslissingen voor uw bedrijf. U kunt niet meer bij uw vermogen. Lees hier wat een curator is, wat hij doet en wat dat voor u betekent.

Wat is een curator

De curator Achterhoek (meestal een advocaat) wordt door de rechtbank aangewezen op het moment dat een bedrijf failliet wordt verklaard. De curator Achterhoek moet ervoor zorgen dat het faillissement goed verloopt. En dat de schuldeisers zoveel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben.De curator neemt na een faillissement de bedrijfsvoering en bevoegdheden van uw bedrijf over. U mag dan geen beslissingen meer nemen voor uw bedrijf en er wordt beslag gelegd op het vermogen. De curator Achterhoek wordt betaald uit het geld dat hij binnenhaalt uit het faillissement. Bijvoorbeeld door de verkoop van de voorraad en boedel. Of door het innen van openstaande rekeningen (debiteuren). De rechtbank bepaalt het salaris van de curator. Een rechter benoemt de curator . Hij benoemt ook de rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator. Bent u ontevreden over de curator? Dan kunt u een klacht indienen bij de rechter-commissaris.

Wat doet de curator Achterhoek?

De Curator Achterhoek beheert uw vermogen, maakt een lijst van uw bezittingen en schuldenbeschermt uw bezittingen (boedel), zodat er niets verdwijnt, verkoopt uw bezittingen om uw schuldeisers te betalen, onderzoekt fraude of wanbeleid. Daarnaast beheert de curator uw administratie, kasgeld en voorraden, zorgt voor de adminstrateive kant en post, beëindigt contracten als dat nodig is, zoals een huurcontract of arbeidscontract en zorgt voor uitbetaling aan de schuldeisers. Als u bijvoorbeeld nog snel een bepaalde klant een grote betaling deed, kan de curator het geld terugeisen. Dit zijn de meest voorkomende taken die de curator Achterhoek uitvoert.